Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 27 2018

karenmuse
7022 234f 390

July 17 2018

karenmuse
2946 bd19 390
Reposted fromoll oll

July 15 2018

karenmuse
8422 e39a 390
Reposted fromparafina parafina viasatyra satyra
5968 2588 390

February 10 2018

1724 1edf 390

February 07 2018

8916 b0fc 390
Reposted frommoubp moubp viasatyra satyra
karenmuse
Człowieka trzeba widzieć takim, jakim on jest, a nie takim, jakim by się chciało, żeby był.
— Waldemar Łysiak
Reposted frommhsa mhsa viasatyra satyra

July 09 2015

karenmuse
4888 1750 390
Reposted fromikhakima ikhakima
karenmuse
7057 fe8b 390
Reposted fromJimmydaJoe JimmydaJoe
karenmuse
7424 eca8 390
Reposted fromrazzmatazz razzmatazz
karenmuse

"Jeśli ktoś był przez długi czas zakochany w wyjątkowo destrukcyjny sposób, będzie nadal posługiwał się logiką, o której dobrze wie, że jest fałszywa, będzie dokonywał posunięć, co do których ma świadomość, że przyniosą mu wyłącznie rozczarowanie. I z upływem czasu coraz wyraźniej będzie dostrzegał, że wszystko co zrobił, było niewłaściwe. Najdziwniejszą rzeczą, nad którą człowiek wcale się nie zastanawia, jest to, że nasza zdolność do logicznego myślenia nawet w najgorszych momentach nie przestaje działać i choć nie potrafi przeciwstawić się sile uczuć, z bezlitosną szczerością wciąż nam podszeptuje, że większość naszych poczynań nie przyniesie żadnego rezultatu oprócz spotęgowania miłości i zwiększenia bólu."

— Orhan Pamuk "Muzeum niewinności"

July 04 2015

karenmuse
Reposted frommayamar mayamar
karenmuse
"Kocham Cię, wiesz?"

Nigdy, NIGDY nie powinien jej tego mówić.
— Z cyklu nocne rozmowy z G
Reposted fromwithout-something without-something
karenmuse
2831 19b1
Reposted fromEkran Ekran
karenmuse
2832 7cb7 390
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain
karenmuse
Reposted frominde inde
karenmuse
2896 3962 390
Reposted frommaszka maszka
karenmuse
3041 fbee 390
Reposted fromsheerheartattack sheerheartattack

July 02 2015

karenmuse
7935 5af1 390
Reposted fromtaSowa taSowa
karenmuse
8025 f9b5 390
Reposted frommup mup
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl